SEPTEMBER 2021

• EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY – športový deň pre deti zo Špeciálnej základnej školy s vyuč. jazykom maďarským v Hurbanove.
• EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY - športový deň pre deti MŠ Nový Diel Hurbanovo
 

OKTÓBER 2021

• POMÁHAJME SI NAVZÁJOM – daruj školské pomôcky
 

NOVEMBER 2021

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI – darovanie krvi
• DISKUSNÝ VEČER S Milanom Kňažkom k 31. VÝROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE
• SOBOTY PRE DETI –
víkendové voľnočasové aktivity
• CVIČÍME V BAMBINE –
cvičenie mamičiek s detičkami zamerané na správny psychomotorický vývin dieťaťa
• ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
• HURBANOVO V POHYBE - 6 ročník FIT CVČ DAY

 

DECEMBER 2021

MIKULÁŠ PRICHÁDZA DO CVČ - tradičné Mikulášske podujatie
• VIANOČNÉ ARANŽOVANIE -
súťaž v aranžovaní
• VIANOČNÁ KVAPKA KRVI –
„ Chýba nám červená “ – darovanie krvi
• PEČIEME VIANOČNÉ MEDOVNÍČKY -
víkendové pečenie
 

JANUÁR 2022

NOVOROČNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA - voľnočasové aktivity pre deti počas vianočných prázdnin
• SOBOTY PRE DETI –
víkendové voľnočasové aktivity

 

FEBRUÁR 2022

DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 2021 – tradičné podujatie pre deti s rodičmi
• SOBOTY PRE DETI -
víkendové voľnočasové aktivity
 


MAREC 2022

 JARNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA - voľnočasové aktivity počas jarných prázdnin

• SOBOTY PRE DETI -
víkendové voľnočasové aktivity
• VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO A KORBÁČ -
tvorivý workshop spojený so súťažou
• EXKURZIA DO ČOKOLÁDOVNE V KITTZEE V RAKÚSKU


 

APRÍL 2022

JARNÁ BURZA - burza letného oblečenia, obuvi a iných potrieb pre deti
• ZDRAVO A FIT –
športové súťaže pre deti ZŠ
• SOBOTY PRE DETI –
víkendové voľnočasové aktivity
• CELODENNÝ VÝLET DO SMOLENÍC A JEHO OKOLIA
• CHÝBA NÁM ČERVENÁ –
daruj krv
• SPOLOČNE ŽIJEME FLORBALOM -
florbalový turnaj detí ZŠ okolia

 

MÁJ 2022

MALÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
• SOBOTY PRE DETI -
víkendové voľnočasové aktivity
• VÝSTUP NA ZOBOR –
výlet do Nitry a okolia
• DETSKÝ FESTIVAL ZÁBAVY K MDD -
zábavné podujatie z príležitosti MDD pre deti s rodičmi
 

JÚN 2022

• BEACH VOLEJBALOVÝ TURNAJ "O POHÁR PRIMÁTORA MESTA" - 15. ročník turnaja v beach volejbale
• SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

 


 Poznámka:
Kalendárny plán podujatí nie je konečný, v priebehu školského roka je možné ho dopĺňať, alebo meniť podľa aktuálneho záujmu detí, mládeže, rodičov a verejnosti mesta Hurbanovo.