Do záujmových krúžkov a klubov sa môžete prihlásiť kedykoľvek počas školského roka
tel.: 035/761 00 49, 0915 749 714, e-mail: cvc.hurbanovo@gmail.com

 

Detský kondičný klub
pohybové aktivity pre deti  od 5 rokov, veselá hravá forma cvičenia, kde deti majú radosť z pohybu a tešia sa na každé ďalšie stretnutie

Bambino klub
stretnutie mamičiek na materskej dovolenke a ich detí, výmena skúsenosti o výchove svojich detí  v príjemnom prostredí nášho klubu BAMBINO.
Najdôležitejšie pre deti je, že sa môžu hrať s rovesníkmi, zvykajú si na seba a tým ľahšie zvládajú vstup do MŠ. Otvorené pondelok, streda a  piatok od 9:00 do 12:00 h.

Futbal
prípravka, prípravka U9, prípravka U11, mladší žiaci U13, , starší žiaci U15 a dorast U19
- pravidelné futbalové tréningy, účasť na majstrovských futbalových zápasoch, účasť na turnajoch
Tréningy prebiehajú na futbalovom štadióne MŠK Hurbanovo a v telocvičniach základných škôl nášho mesta

Florbal
 obľúbený  kolektívny halový šport v CVČ
– pravidelné florbalové tréningy, zdokonaľovanie sa, výučba správných florbalových pravidiel, možnosť zahrať si priateľské zápasy
Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ Konkolyho- Thege v Hurbanove

Stolný tenis
Krúžok pre deti s rodičmi, ktorý pomáha rozvoju kľúčových schopností ako sú kondícia, koncentrácia a koordinácia. Činnosť prebieha v sále CVČ ako zmysluplné trávenie voľného času detí a rodičov spoločne

Slovenčina hravo
Záujmový krúžok pre deti navštevujúce ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, s cieľom zdokonaliť konverzáciu detí  v slovenskom jazyku v príjemných priestoroch CVČ

Funkčný tréning
pre mládež a rodičov, skupinové cvičenie, ktorého cieľom je zlepšiť výkon a navrátiť telu funkčnosť v prvom rade ľuďom, ktorí majú problém so svalovou disbalanciou, slúži i ako prevencia voči zraneniam. Ide o veľmi účinný športový systém, ktorý Vám pomôže znížiť váhu, zvýši Vašu svalovú silu, zlepší kondičku, zbaví Vás stresu, zlepší Vám sebavedomie. Cvičenie prebieha v sále CVČ Hurbanovo

Športové hry
Pohybové hry pre deti , naháňačky, loptové hry, štafetové hry , štafetové naháňačky, pingpong a iné športové aktivity, ktoré prebiehajú v exteriéri a interiéri.

Interval  - kruhový tréning
Rôzne druhy cvičení celého tela veľmi prospešné pre ľudský organizmus, „kruháč“,   ktorý sa skladá z viacerých stanovísk, kde sú vykonávané cvičenia.

Cvičenie na fit lopte
pre deti, mládež , rodičov a iné osoby, cvičenie ktoré pomáha zapájať stabilizačné svaly, taktiež pomáha pri rehabilitáciách, ale aj ako prevencia pred množstvom problémov kostrovo-svalového ústrojenstva. Cvičenie na fit lopte je výborný pomocník aj na formovanie postavy. Prebieha v sále CVČ

Karmen klub
Je určený pre deti  Špec. ZŠ, väčšinou rómskeho pôvodu. Klub je zameraný na vytváranie návykov spoločenského správania, kolektívneho spolužitia detí, rozvoj ich estetického vnímania a osvojovanie zručností formou rôznych aktivít

Zumbové tance
tanec pre všetky vekové kategórie, rozhýbanie celého tela v rytme hudby. Výborne vplýva na kondíciu, motoriku pohybu a na pozitívne myslenie. Zumbové tance prebiehajú v sále CVČ

Anglický jazyk
Je určený pre stredoškolákov, prebieha komunikatívnou metódou, čo zaručuje rozvoj komunikačných schopností a zručností v anglickom jazyku. Činnosť prebieha v jazykovej učebni Strednej priemyselnej školy stavebnej

Anglický jazyk pre začiatočníkov
Je určený pre začiatočníkov, prebieha  Callanovou metódou, čo zaručuje rozvoj a zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku. Činnosť prebieha v jazykovej učebni CVČ

Tanečno pohybový
Je určený pre deti  Špec. ZŠ, väčšinou rómskeho pôvodu. Výchovno-vzdelávací proces v záujmovom útvare je zameraný na hudobno – tanečné základné poznatky a zručnosti

 
Seniorské tance
tanec pre seniorov je pohyb, radosť a tréning mozgu súčasne, zlepšuje koordinačné schopnosti a koncentráciu, úspešne pôsobí proti vzniku demencie. Činnosť prebieha v KD Hurbanovo a v sále CVČ Hurbanovo