Kontaktné údaje:

Centrum voľného času
Novozámocká 10
947 01 Hurbanovo

telefón:+421 (0)35  761 00-49
mobil:+421 (0)915 749 714
email:cvc.hurbanovo@gmail.com
Nájdete Nás aj na Facebooku!

Pedagogickí zamestnanci:

 Mgr. Viera Györeová  riaditeľka  cvc.hurbanovo@gmail.com
 Alžbeta Töltésyová  vychovávateľka  toltesyovaalzbeta@gmail.com
 Marcel Vereš  vychovávateľ  cvc.hurbanovo@gmail.com

 

Zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti:

 Bc. Natália Zacharová  futbal - prípravka U9  
 Zoltán Ondrušek  futbal - prípravka U11  
 Bc. Lukáš Kovalík  futbal - žiaci U13 a U15  kovaliklukas89@gmail.com
 Samuel Bojnák  futbal - dorast U19  
 Ing. Ján Habardík  funkčný tréning  jan​habardik@gmail.com
 Ingrid Nováková  interval - kruhový tréning  
 Bc. Margita Lelovičová  seniorské tance I  margitalelovicova@gmail.com
 Mgr. Katarína Mészárosová  anglický jazyk  mesk@spsstav.com

 

Iné:

 Július Kender  web administrator  juliuskender1@gmail.com