ZAŽIME SPOLOČNE NEZABUDNUTEĽNÉ LETO 2023

Doprajte Vašim deťom zažiť s nami dlho očakávané chvíle oddychu a bezstarostnosti počas leta 2023 plné prázdninového dobrodružstva, športových hier, súťaží, relaxu, návštev historických pamiatok nášho regiónu, výletov do blízkeho okolia a ďalšie zaujímavé aktivity.

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA I., II., III.

Veková kategória:   8 - 12 rokov
 

Termín:          

I.: 24. júl -28. júl 2023

II.: 7. august - 11. august 2023

III.: 14. august - 18. august 2023
 

Cena: 75 € (slovom sedemdesiatpäť eur)

 

Info pre rodičov:

 
 Denná prevádzka 07:30h  - 16:00h  
 Príchod detí do prázdninovej herne 07:30h  - 08:30h  
 Aktivity podľa plánu 08:30h  - 15:00h  (pokiaľ nie je stanovené inak)
 Odchod z prázdninovej herne 15:00h  - 16:00h  


UPOZORNENIE:

Letná prázdninová herňa je predovšetkým miesto na prázdninový relax v kolektíve detí zameraný na športové aktivity, zážitky a pohyb v prírode, priestor pre nadväzovanie nových priateľstiev a ďalšie vopred naplánované kolektívne aktivity. Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich prázdninových aktivít v táboroch a prázdninových herniach, neodporúčame dávať deťom do letnej prázdninovej herne telefóny a inú elektroniku, nakoľko je našou snahou, aby sa deti počas prázdninových aktivít predovšetkým zapájali do spoločného programu, čo najviac medzi sebou komunikovali a užívali si prázdninové chvíle so svojimi rovesníkmi.