ZAŽIME SPOLOČNE NEZABUDNUTEĽNÉ LETO 2022

Doprajte Vašim deťom zažiť s nami dlho očakávané chvíle oddychu a bezstarostnosti počas leta 2022 plné prázdninového dobrodružstva, športových hier, súťaží, relaxu, návštev historických pamiatok nášho regiónu, výletov do blízkeho okolia a ďalšie zaujímavé aktivity.

 

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA I., II., III.

Veková kategória:   8 - 12 rokov
 

Termín:          

I.: 18. júl -22. júl 2022

II.: 1. august - 5. august 2022

III.: 15. august - 19. august 2022
 

Cena: 50 € (slovom: päťdesiat eur)

 

Info pre rodičov:

 
 Denná prevádzka 07:30h  - 16:00h  
 Príchod detí do prázdninovej herne 07:30h  - 08:30h  
 Aktivity podľa plánu 08:30h  - 15:00h  (pokiaľ nie je stanovené inak)
 Odchod z prázdninovej herne 15:00h  - 16:00h  


UPOZORNENIE:

Letná prázdninová herňa je predovšetkým miesto na prázdninový relax v kolektíve detí zameraný na športové aktivity, zážitky a pohyb v prírode, priestor pre nadväzovanie nových priateľstiev a ďalšie vopred naplánované kolektívne aktivity. Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich prázdninových aktivít v táboroch a prázdninových herniach, neodporúčame dávať deťom do letnej prázdninovej herne telefóny a inú elektroniku, nakoľko je našou snahou, aby sa deti počas prázdninových aktivít predovšetkým zapájali do spoločného programu, čo najviac medzi sebou komunikovali a užívali si prázdninové chvíle so svojimi rovesníkmi.