Centrum voľného času v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí,  rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

V súlade s nimi vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

Ak nevieš  čo so svojím voľným časom a chceš ho tráviť zmysluplne,

Centrum voľného času v Hurbanove je tu pre Teba.

 

Tešíme sa na každého z Vás !

 

Nájdete nás: v parku pri ľadovej ploche, mestská časť Hurbanovo -Bohatá, Novozámocká 10.

 

Budova Centra voľného času: