SEPTEMBER 2018

 • FLOSS DANCE - sobotňajšie flossovanie v CVČ (deti a rodina)


OKTÓBER 2018

 • Jesenná PRÁZDNINOVÁ HERŇA - voľnočasové aktivity počas jesenných prázdnin

 • Cvičenie s deťmi v Bambino klube - zamerané na správny psychomotorický vývin dieťaťa

 • Soboty pre deti - voľnočasové aktivity

 • 4. ročník FIT CVČ DAY - ZDRAVO A FIT - PRETEKY LEZÚŇOV - športové nedeľňajšie popoludnie pre deti s rodičmi


NOVEMBER 2018

 • Soboty pre deti - voľnočasové aktivity

 • ZÓNA BEZ PEŇAZÍ


DECEMBER 2018

 • MIKULÁŠ V BAMBINE A PRVÁ VIANOČNÁ HVIEZDA

 • Soboty pre deti - voľnočasové aktivity

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY 2018 v CVČ - voľnočasové aktivity pre deti počas vianočných prázdnin


JANUÁR 2019

 • NOvoročná prázdninová herňa - voľnočasové aktivity pre deti počas vianočných prázdnin

 • Soboty pre deti - voľnočasové aktivity


FEBRUÁR 2019

 • DETSKÝ fažiangový karneval 2019 - celomestské podujatie pre deti s rodičmi

 • Soboty pre deti - voľnočasové aktivity

 • Cvičenie s deťmi v Bambino klube - zamerané na správny psychomotorický vývin dieťaťa


MAREC 2019

 • Soboty pre deti - voľnočasové aktivity

 • Cvičenie s deťmi v Bambino klube - zamerané na správny psychomotorický vývin dieťaťa


APRÍL 2019

 • baby burza - pburza letného oblečenia, obuvi a iných potieb pre deti

 • Soboty pre deti - voľnočasové aktivity

 • veľkonočné vajíčko a korbáč - tvorivý workshop spojený so súťažou

 • Cvičenie s deťmi v Bambino klube - zamerané na správny psychomotorický vývin dieťaťa


MÁJ 2019

 • detský festival zábavy k mdd - zábavné podujatie z príležitosti MDD pre deti s rodičmi

 • Soboty pre deti - voľnočasové aktivity


JÚN 2019

 • beach volejbalový turnaj "o pohár primátorky mesta" - 14. ročník turnaja v beach volejbale

 • Slávnostné vyhodnotenie krúžkovej činnosti

 

Poznámka:
Kalendárny plán podujatí nie je konečný, v priebehu školského roka je možné ho dopĺňať, alebo meniť podľa aktuálneho záujmu detí, mládeže, rodičov a verejnosti mesta Hurbanovo.