ZAŽIME SPOLOČNE NEZABUDNUTEĽNÉ LETO 2021

Doprajte Vašim deťom zažiť s nami pohodové leto 2021 plné prázdninového dobrodružstva, športových hier, súťaží, relaxu, návštev historických pamiatok nášho regiónu, výletov do blízkeho okolia a ďalšie zaujímavé aktivity.

. . .

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA I., II. a III.

Veková kat.:   6 - 10 rokov
Termín:          

I.: 26. júl -30. júl 2021

II.: 9. august - 13. august 2021

III.: 23. august - 27. august 2021
 

Cena:              30 € (slovom: tridsať eur)

. . .

Info pre rodičov:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do LETNEJ PRÁZDNINOVEJ HERNE si rodič môže vyzdvihnúť osobne v CVČ od 3. májla 2021 denne od 9:00 h. – 16:00 hod. Dieťa bude záväzne prijaté až po odovzdaní vyplnenej žiadosti o prijatie a uhradení stanoveného poplatku v pokladni Mestského úradu v Hurbanove.

Cena 30 € zahŕňa materiálno – technické zabezpečenie herne, vstupné, dopravu, odmeny a ďalšie výdavky na činnosť.
 

 
 Denná prevádzka 08:00  - 16:00  
 Príchod detí do prázdninovej herne 08:00  - 08:30  
 Aktivity podľa plánu 08:30  - 15:00  (pokiaľ nie je stanovené inak)
 Odchod z prázdninovej herne 15:00  - 16:00  


Poznámky:

Letná prázdninová herňa je predovšetkým miesto na prázdninový relax v kolektíve detí, zameraný na oddych, pohyb, športové aktivity, pobyt a zážitky v prírode a i. vopred naplánované kolektívne aktivity.
 

Preto aj vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich prázdninových aktivít (tábor, herňa) je našou snahou, aby sa deti počas prázdninových aktivít predovšetkým zapájali do spoločného táborového programu, čo najviac medzi sebou komunikovali a užívali si táborové chvíle v kruhu svojich rovesníkov a hlavne netrávili pobyt hraním sa na telefóne, tablete, príp. na sociálnych sieťach. Z tohoto dôvodu neodporúčame dávať deťom do letnej prázdninovej herne tablet, telefón a inú elektroniku.