ZAŽIME SPOLOČNE NEZABUDNUTEĽNÉ LETO 2021

Doprajte Vašim deťom zažiť s nami pohodové leto 2021 plné prázdninového dobrodružstva, športových hier, súťaží, relaxu, návštev historických pamiatok nášho regiónu, výletov do blízkeho okolia a ďalšie zaujímavé aktivity.

. . .

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA I., II., III. a IV.

Veková kat.:   6 - 10 rokov
Termín:          

I.: 26. júl -30. júl 2021

II.: 9. august - 13. august 2021

III.: 23. august - 27. august 2021

IV.: 19. júl - 23. júl 2021
 

Cena:              30 € (slovom: tridsať eur)

. . .

Info pre rodičov:

Dôležité !
Deti staršie ako 10 rokov prihlásené do našich Letných prázdninových herní 2021 sa budú musieť preukázať pri vstupe PCR alebo LAMP testom nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku o jeho negativite pred nástupom do LPH. Testom sa bude stačiť preukázať pred začiatkom tábora, počas jeho priebehu ho už nebude potrebné opakovane absolvovať.
Potrebné PCR testy na letné tábory budú štátom preplácané, nebudú ich musieť hradiť rodičia detí. O ďalších podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať po vydaní ďalších nariadení ministra školstva Branislava Gröhlinga.
 

 
 Denná prevádzka 08:00  - 16:00  
 Príchod detí do prázdninovej herne 08:00  - 08:30  
 Aktivity podľa plánu 08:30  - 15:00  (pokiaľ nie je stanovené inak)
 Odchod z prázdninovej herne 15:00  - 16:00  


Poznámky:

Letná prázdninová herňa je predovšetkým miesto na prázdninový relax v kolektíve detí, zameraný na oddych, pohyb, športové aktivity, pobyt a zážitky v prírode a i. vopred naplánované kolektívne aktivity.
 

Preto aj vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich prázdninových aktivít (tábor, herňa) je našou snahou, aby sa deti počas prázdninových aktivít predovšetkým zapájali do spoločného táborového programu, čo najviac medzi sebou komunikovali a užívali si táborové chvíle v kruhu svojich rovesníkov a hlavne netrávili pobyt hraním sa na telefóne, tablete, príp. na sociálnych sieťach. Z tohoto dôvodu neodporúčame dávať deťom do letnej prázdninovej herne tablet, telefón a inú elektroniku.