ZAŽIME SPOLOČNE NEZABUDNUTEĽNÉ LETO 2019

Doprajte Vašim deťom zažiť s nami pohodové leto 2019 plné prázdninového dobrodružstva, športových hier, súťaží, relaxu, hľadania pokladu, leto plné hravej a zábavnej angličtiny, výletov do blízkeho okolia a ďalšie zaujímavé aktivity.

. . .

TRADIČNÝ DETSKÝ LETNÝ TÁBOR V SEVERKE

Veková kat.:   8 - 14 rokov
Termín:
           30. jún - 5. júl 2019
Cena:
              130 € (slovom: stotridsaťeur) 

Deti si budú užívať táborové dni v hoteli Severka, ktorý sa nachádza na severe Slovenska na Kysuciach, v obci Zákopčie. Je vzdialený od mesta Čadca 12 km. V pohorí Kysuckých, Moravsko – Sliezských Beskýd, neďaleko Malej a Veľkej Fatry. Detský hotel spĺňa všetky predpoklady pre príjemné prežitie táborových chvíľ a relaxáciu Vašich detí.

V cene je zahrnuté: ubytovanie (2,3,4 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením), strava 5 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) + pitný režim, pobytové poistenie, odborný pedagogický dozor, zdravotná starostlivosť, materiálno - technické vybavenie tábora vrátane jednodňového autobusového výletu.

. . .

ANGLICKÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA I. a II.

Veková kat.:   6 - 10 rokov
Termín:           5. - 9. august 2019, 19. - 23. august 2019
Cena:              25 € (slovom: dvadsaťpäťeur)

. . .

Info pre rodičov:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ANGLICKEJ PRÁZDNINOVEJ HERNE si rodič môže vyzdvihnúť osobne v CVČ od 15. apríla 2019 denne od 9:00 h. – 16:00 hod. Dieťa bude záväzne prijaté až po vyzdvihnutí a odovzdaní vyplnenej žiadosti o prijatie a uhradení stanoveného poplatku v pokladni Mestského úradu v Hurbanove.
 
Cena 25 € zahŕňa materiálno – technické zabezpečenie herne, vstupné, dopravu, odmeny a.i. výdavky na činnosť v herni.

 
 Denná prevádzka 08:00  - 16:00  
 Príchod detí do prázdninovej herne 08:00  - 08:30  
 Aktivity podľa plánu 08:00  - 15:00  (pokiaľ nie je stanovené inak)
 Odchod z prázdninovej herne 15:00  - 16:00  


Poznámky:

Tábor a letná prázdninová herňa je predovšetkým miesto na prázdninový relax v kolektíve detí, zameraný na oddych, pohyb, športové aktivity, hravú angličtinu, pobyt a zážitky v prírode a i. vopred naplánované kolektívne aktivity.

Preto aj vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich prázdninových aktivít (tábor, herňa) je našou snahou, aby sa deti počas prázdninových aktivít predovšetkým zapájali do spoločného táborového programu, čo najviac medzi sebou komunikovali a užívali si táborové chvíle v kruhu svojich rovesníkov a hlavne netrávili pobyt na Facebooku, alebo hraním sa na telefóne, tablete. Z tohoto dôvodu neodporúčame dávať deťom do tábora, letnej prázdninovej herne tablet, telefón a inú elektroniku.

. . .

Mobilná linka: +421 (0)915 749 714           Email: cvc.hurbanovo@gmail.com           Mobilná linka: +421 (0)915 749 714           Email: cvc.hurbanovo@gmail.com           Mobilná linka: +421 (0)915 749 714           Email: cvc.hurbanovo@gmail.com           Mobilná linka: +421 (0)915 749 714           Email: cvc.hurbanovo@gmail.com