Kontaktné údaje:

Centrum voľného času
Novozámocká 10
947 01 Hurbanovo

telefón:+421 (0)35  761 00-49
mobil:+421 (0)915 749 714
email:cvc.hurbanovo@gmail.com
Nájdete Nás aj na Facebooku!

Pedagogickí zamestnanci:

 Mgr. Viera Györeová  riaditeľka  cvc.hurbanovo@gmail.com
 Alžbeta Töltésyová  vychovávateľka  toltesyovaalzbeta@gmail.com
 Marcel Vereš  vychovávateľ  cvc.hurbanovo@gmail.com

 

Zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti:

 Mgr. Tomáš Kling  futbal - prípravka U9  kling.tomas@gmail.com
 Tomáš Arpáš  futbal - prípravka U11  
 Mgr. Tibor Kling  futbal - ml. žiaci  tibor.kling@gmail.com
 Lukáš Kovalík  futbal - st. žiaci  kovaliklukas89@gmail.com
 Dávid Hegedűs  futbal - dorast  david.hegedus3@gmail.com
 Ing. Ján Habardík  funkčný tréning  jan​habardik@gmail.com
 Matej Hamran  basketbal  
 Pavol Zelenák  fit klub  
 Jozef Dvorský  šachový klub  dvorskysach@gmail.com
 Natália Zacharová  tanečné a pohybové ZÚ  nanuszachar@gmail.com
 Bc. Margita Lelovičová  seniorské tance  margitalelovicova@gmail.com
 Mgr. Katarína Mészárosová  anglický jazyk  


 

Dobrovoľní vedúci ZÚ:

 Adolf Patlevič  relaxačné cvičenie  

 

Iné:

 Dávid Hegedűš  web administrator  david.hegedus3@gmail.com