Centrum voľného času v Hurbanove zahájilo v školskom roku 2018/2019 činnosť v nasledovných záujmových útvaroch a kluboch.

Do záujmového krúžku, resp. klubu sa môžete prihlásiť osobne v CVČ kedykoľvek počas školského roka.
tel.: 035/761 00 49, 0915 749 714, e-mail:
cvc.hurbanovo@gmail.com
 


DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Detský kondičný klub
pohybové aktivity pre deti predškolského veku medvedia a kačacia chôdza , bežecký rebrík, fit lopty, trampolína,... a iné veku primerané športové aktivity


Bambino klub
stretnutie mamičiek na materskej dovolenke a ich detí, výmena skúsenosti o výchove svojich detí v príjemnom prostredí nášho klubu BAMBINO.
Najdôležitejšie pre deti je, že sa môžu hrať s rovesníkmi, zvykajú si na seba a tým ľahšie zvládajú vstup do MŠ
 

DETI ZŠ A SŠ

Futbal
prípraváčik, prípravka A,B, ml. žiaci, st. žiaci, dorast
- zdokonaľovanie sa vo futbale, účasť na turnajoch počas jarnej a jesennej futbalovej sezóny, počas zimných mesiacov možnosť trénovať a hrať futbal v telocvični


Klub voľného času
priestor pre deti ŠZŠ s cieľom porozprávať s priateľmi, zašportovať si, priestor aj pre realizáciu tvorivých nápadov, súťaže, besedy, diskusie a.i.

Floorbal
kolektívny halový šport – pravidelné tréningy, zdokonaľovanie sa možnosť zahrať si ho s priateľmi a iné priateľské zápasy

Šachový klub
začiatočníci, mierne pokročilí

Stolný tenis
záujmový krúžok - individuálny šport pre deti a mládež, ktorý sa hrá v stolnotenisovej hale FIT KID PPK Hurbanovo na ZŠsVJMaMŠ A.F. v Hurbanove. Patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším spôsobom

Basketbal pre najmenších
basketbalový krúžok pre najmenších naučí vaše deti základy basketbalu

Slovenčina hravo
krúžok je zameraný pre deti navštevujúce ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, ktorého cieľom je zdokonaľovanie konverzácie v slovenskom jazyku

Funkčný tréning
mládež a ženy, skupinové cvičenie. Ide o veľmi účinný športový systém, ktorý Vám pomôže znížiť váhu, zvýši Vašu svalovú silu, zlepší kondičku, zbaví Vás stresu, zlepší Vám sebavedomie

Halový volleyball
všeobecný telesný a pohybový rozvoj detí, mládeže a rodičov so zameraním na zvládnutie herných činností vo volejbale s cieľom vytvoriť pozitívny a trvalý vzťah k volejbalu, takticko – technická a telesná príprava spojená so zápasovou činnosťou, resp. príprava na volejbalové turnaje

Fit klub
všetko pre fitness a kulturistiku, možnosť cvičenia v posilňovni pod vedením inštruktora, určené pre mládež

Relaxačné cvičenie
relaxačné a uvoľňovacie cvičenia pre dospelých

Seniorské tance
tanec pre seniorov je pohyb, radosť a tréning mozgu súčasne, zlepšuje koordinačné schopnosti a koncentráciu, úspešne pôsobí proti vzniku demencie

Cvičenie na fitlopte
cviky na fitlopte sú dynamického charakteru, to znamená ze sa pohybuje za pomoci svalov, cvičenie na fitlopte je výborný pomocník na formovanie postavy

Zumbové tance
tanec pre všetky vekové kategórie, hlavná je radosť z pohybu a rozhýbanie celého tela v rytme hudby, výborne vplýva na kondíciu, motoriku pohybu a na pozitívne myslenie

Pozn.: Otvorenie jednotlivých ZÚ je podmienené počtom prihlásených.