Oblasť TELOVÝCHOVY A ŠPORTU

FLORBAL - telocvičňa ZŠ Konkolyho Thege č.2, Hurbanovo

Florbal Streda 14:00 - 16:30 Marcel Vereš
Florbal Piatok 14.00 - 16.30 Marcel Vereš

 

FUTBAL - štadión MŠK Hurbanovo / telocvičňa ZŠ Konkolyho Thege č.2,
Hurbanovo / telocvičňa ZŠ s MŠ A. Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo

Prípraváčik Pondelok 14:00 - 16:30 Marcel Vereš
Prípraváčik Štvrtok 14:00 - 16:30 Marcel Vereš
Prípravka U9 Pondelok 16:30 - 18:00 Bc. Natália Zacharová
Prípravka U9 Štvrtok 16:30 - 18:00 Bc. Natália Zacharová
Prípravka U9 Piatok 16:30 - 18:00 Bc. Natália Zacharová
Prípravka U11 Pondelok 16:30 - 18:00 Zoltán Ondrušek
Prípravka U11 Streda 16:30 - 18:00 Zoltán Ondrušek
prípravka U11 Štvrtok 16:30 - 18:00 Zoltán Ondrušek
Mladší žiaci U13 Pondelok 16:30 - 18:00 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U13 Utorok 16:30 - 18:00 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U13 Štvrtok 16:30 - 18:00 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U15 Pondelok 16:30 - 18:00 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U15 Streda 16:30 - 18:00 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U15 Piatok 16:30 - 18:00 Bc. Lukáš Kovalík
Dorast U19 Utorok 16:15 - 17:45 Samuel Bojnák
Dorast U19 Streda 16:15 - 17:45 Samuel Bojnák
Dorast U19 Piatok 16:15 - 17:45 Samuel Bojnák

 

 

STOLNÝ TENIS - CVČ Hurbanovo

Stolný tenis Utorok 14:00 - 16:30 Marcel Vereš

 

ŠPORTOVÉ HRY - ŠZŠ s VJM Komárňanská 157, Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ I. Utorok 11:30 - 13:30 Marcel Vereš
Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ II. Štvrtok 11:30 - 13:30 Marcel Vereš

 

CVIČENIE NA FITLOPTE - CVČ Hurbanovo

Rodičia, deti a iné osoby Streda 17:30 - 19:30 Alžbeta Töltésyová
Rodičia, deti a iné osoby Piatok 17:30 - 19:30 Alžbeta Töltésyová

 

FITNES /FUNKČNÝ TRÉNING/ - CVČ Hurbanovo

Mládež, dospelí Pondelok 17:30 - 19:30 Ing. Ján Habardík

 

DETSKÝ KONDIČNÝ KLUB - CVČ Hurbanovo

Deti predškol.veku Pondelok 15:30 - 17:30 Mgr.Viera Györeová, Alžbeta Töltésyová
 Žiaci 1.roč.ZŠ Piatok 15:30 - 17:30 Mgr.Viera Györeová, Alžbeta Töltésyová

 

ZUMBOVÉ TANCE - CVČ Hurbanovo

Mládež, dospelí Utorok 18:00 - 19:30 Bc. Natália Zacharová
Mládež, dospelí Štvrtok 19:00 - 20:00 Bc. Natália Zacharová

 

INTERVAL - KRUHOVÝ TRÉNING - CVČ Hurbanovo

Mládež Štvrtok 17:15 - 18:45 Ingrid Nováková

 

Oblasť JAZYKOV

ANGLICKÝ JAZYK - CVČ Hurbanovo

Deti, mládež a dospelí Štvrtok 15:30 - 17:30 Mgr. Katarína Mészárosová

 

SLOVENČINA HRAVO - CVČ Hurbanovo

Deti - predškolský vek Streda 15:30 - 17:30 Alžbeta Töltésyová

 

Oblasť SPOLOČENSKÝCH VIED

KARMEN KLUB I. - ŠZŠ s VJM Komárňanská 157 , Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ Utorok 11:30 - 13:30 Alžbeta Töltésyová
Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ Štvrtok 12:30 - 14:30 Alžbeta Töltésyová

 

SENIORSKÉ TANCE I. KD nám.Konkolyho Thege č. 1 Hurbanovo

Dospelí a iné osoby Pondelok 16:30 - 18:30 Bc. Margita Lelovičová

 

SENIORSKÉ TANCE II. - CVČ Hurbanovo

Dospelí a iné osoby Štvrtok 9:30 - 11:30 Bc. Margita Lelovičová

 

Oblasť PRÍRODNÝCH VIED

MATEMATIKA HRAVO - CVČ Hurbanovo

Žiaci 5.-8.roč.zš Utorok 14:30 - 16:00 Alžbeta Töltésyová

 

Oblasť RODIČIA A DETI

BAMBINO KLUB - CVČ Hurbanovo

Deti a rodičia Pondelok 9:00 - 13:00  
Deti a rodičia Streda 9:00 - 13:00  
Deti a rodičia Piatok 9:00 - 12:00  

 

SOBOTY PRE DETI - CVČ Hurbanovo

Žiaci 2.-9.roč.zš    Sobota Podľa plán. programu