Oblasť TELOVÝCHOVY A ŠPORTU

FLORBAL - telocvičňa ZŠ Konkolyho Thege č.2, Hurbanovo

Mladší žiaci Pondelok 14:00 - 16:30 Marcel Vereš
Starší žiaci Piatok 13.30 - 16.00 Marcel Vereš

 

FUTBAL - telocvičňa ZŠ Konkolyho Thege č.2, Hurbanovo

Prípravka Utorok 14:00 - 16:30 Marcel Vereš
Prípravka Štvrtok 14:00 - 16:30 Marcel Vereš
Prípravka U9 Pondelok 16:00 - 17:30 Mgr. Tomáš Kling
Prípravka U9 Streda 17:00 - 18:00 Mgr. Tomáš Kling
Prípravka U11 Štvrtok 15:30 - 17:30 Mgr. Tomáš Kling
Starší žiaci Streda 15:30 - 17:00 Mgr. Tibor Kling
Starší žiaci Piatok 15.30 - 17.00 Mgr. Tibor Kling

 

FUTBAL - telocvičňa ZŠ s MŠ Á.Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo

Mladší žiaci Utorok 15:30 - 17:00 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci Piatok 15:30 - 17:00 Bc. Lukáš Kovalík
Dorast Streda 15:30 - 17:00 Ing. Dávid Hegedűš

 

FUTBAL - MŠK Hurbanovo Športová 9, Hurbanovo

Dorast Utorok 16:30 - 18:00 Ing. Dávid Hegedűš
Dorast Piatok 16:30 - 18:00 Ing. Dávid Hegedűš

 

VOLEJBAL - telocvičňa ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky

Rodičia, deti a iné osoby Pondelok 17:00 - 19:30 Marcel Vereš
Rodičia, deti a iné osoby Štvrtok 17:00 - 19:30 Marcel Vereš

 

ŠPORTOVÉ HRY - ŠZŠ s VJM Komárňanská 157, Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ Streda 14:00 - 16:30 Marcel Vereš

 

CVIČENIE NA FITLOPTE - CVČ Hurbanovo

Rodičia, deti a iné osoby Pondelok 17:00 - 19:00 Alžbeta Töltésyová
Rodičia, deti a iné osoby Streda 17:00 - 19:00 Alžbeta Töltésyová
Rodičia, deti a iné osoby Piatok 17:00 - 19:00 Alžbeta Töltésyová

 

FITNES /FUNKČNÝ TRÉNING/ - CVČ Hurbanovo

Mládež, rodičia s deťmi Pondelok 19:00 - 20:30 Ing. Ján Habardík, Mgr.Viera Györeová

 

DETSKÝ KONDIČNÝ KLUB - CVČ Hurbanovo

Deti predškol.veku a 1.roč.ZŠ Pondelok 15:30 - 17:30 Mgr.Viera Györeová, Alžbeta Töltésyová

 

BODYFORM - CVČ Hurbanovo

Mládež a iné osoby Streda 13:15 - 15:15 Mgr.Viera Györeová

 

ZUMBOVÉ TANCE - CVČ Hurbanovo

Mládež, rodičia s deťmi Utorok 17:30 - 20:30 Natália Zacharová
Mládež, rodičia s deťmi Štvrtok 17:30 - 20:30 Natália Zacharová

 

ŠACH - Klub dôchodcov Novozámocká Hurbanovo

Mládež, žiaci Utorok 17:00 - 18:30 Jozef Dvorský

 

RELAXAČNÉ CVIČENIE - KD nám. Konkolyho Thege č.1, Hurbanovo

Rodičia a iné osoby Streda 16:30 - 18:00 Adolf Patlevič

 

SENIORSKÉ TANCE I. - KD nám. Konkolyho Thege č.1, Hurbanovo 

Rodičia a iné osoby Pondelok 16:30 - 18:30 Bc. Margita Lelovičová

 

SENIORSKÉ TANCE II. - CVČ Hurbanovo 

Rodičia a iné osoby Štvrtok 9:30 - 11:30 Adrianna Madarász

 

Oblasť JAZYKOV

ANGLICKÝ JAZYK - CVČ Hurbanovo 

Rodičia a iné osoby Streda 16:30 - 18:30 Mgr. Katarína Mészárosová

 

ANGLICKÝ JAZYK - SPŠ stavebná Konkolyho 8, Hurbanovo

Rodičia a iné osoby Utorok 16:30 - 18:30 Mgr. Katarína Mészárosová

 

NEMECKÝ JAZYK - SPŠ stavebná Konkolyho 8, Hurbanovo

Mládež Utorok 14:30 - 16:30 Mgr. Tímea Kovácsová

 

SLOVENČINA HRAVO - CVČ Hurbanovo

Žiaci 1.-4. roč. ZŠ maď. Streda 15:30 - 17:30 Alžbeta Töltésyová
Žiaci 1.-4. roč. ZŠ maď. Piatok 15:30 - 17:30 Alžbeta Töltésyová

 

Oblasť SPOLOČENSKÝCH VIED

KARMEN KLUB I. - ŠZŠ s VJM Komárňanská 157 , Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ Utorok 12:00 - 14:30 Alžbeta Töltésyová

 

KARMEN KLUB II. - ŠZŠ s VJM Komárňanská 157 , Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ Utorok 12:00 - 14:30 Alžbeta Töltésyová

 

SOBOTY PRE DETI - CVČ Hurbanovo

Žiaci 1.- 5.roč. Sobota 13:30 - 16:30 Alžbeta Töltésyová

 

Oblasť RODIČIA A DETI

BAMBINO KLUB - CVČ Hurbanovo

Deti a rodičia Pondelok 9:00 - 12:30 Mgr. Viera Györeová
Deti a rodičia Utorok 9:00 - 12:30 Alžbeta Töltésyová
Deti a rodičia Streda 9:00 - 12:30 Marcel Vereš
Deti a rodičia Štvrtok 9:00 - 12:30 Alžbeta Töltésyová
Deti a rodičia Piatok 9:00 - 12:30 Marcel Vereš