Oblasť TELOVÝCHOVY A ŠPORTU

FLORBAL - telocvičňa ZŠ Konkolyho Thege č.2, Hurbanovo

Florbal Utorok 14:00 - 16:30 Marcel Vereš
Florbal Štvrtok 14.30 - 16.30 Marcel Vereš

 

FUTBAL - štadión MŠK Hurbanovo / telocvičňa ZŠ Konkolyho Thege č.2,
Hurbanovo / telocvičňa ZŠ s MŠ A. Fesztyho s VJM, Športová 7, Hurbanovo

Prípravka Pondelok 14:00 - 16:30 Marcel Vereš
Prípravka U9 Pondelok 16:00 - 17:30 Mgr. Tomáš Kling
Prípravka U9 Streda 16:00 - 17:30 Mgr. Tomáš Kling
Prípravka U9 Štvrtok 16:00 - 17:30 Mgr. Tomáš Kling
Prípravka U11 Pondelok 17:30 - 19:00 Mgr. Tomáš Kling
Prípravka U11 Streda 17:30 - 19:00 Mgr. Tomáš Kling
prípravka U11 Štvrtok 17.30 - 19.00 Mgr. Tomáš Kling
Mladší žiaci U13 Utorok 16:00 - 17:45 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U13 Streda 16:00 - 17:45 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U13 Piatok 16:00 - 17:45 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U15 Utorok 16:00 - 17:45 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U15 Streda 16:00 - 17:45 Bc. Lukáš Kovalík
Mladší žiaci U15 Piatok 16:00 - 17:45 Bc. Lukáš Kovalík
Dorast U19 Utorok 16:15 - 17:45 Ing. Dávid Hegedűš
Dorast U19 Streda 16:15 - 17:45 Ing. Dávid Hegedűš
Dorast U19 Piatok 16:15 - 17:45 Ing. Dávid Hegedűš

 

 

STOLNÝ TENIS - CVČ Hurbanovo

Stolný tenis Streda 14:30 - 17:00 Marcel Vereš

 

ŠPORTOVÉ HRY - ŠZŠ s VJM Komárňanská 157, Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ I. Streda 12:30 - 14:30 Marcel Vereš
Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ II. Piatok 13:00 - 15:00 Marcel Vereš

 

CVIČENIE NA FITLOPTE - CVČ Hurbanovo

Rodičia, deti a iné osoby Pondelok 17:30 - 18:30 Alžbeta Töltésyová
Rodičia, deti a iné osoby Streda 18:00 - 20:00 Alžbeta Töltésyová
Rodičia, deti a iné osoby Piatok 18:00 - 20:00 Alžbeta Töltésyová

 

FITNES /FUNKČNÝ TRÉNING/ - CVČ Hurbanovo

Mládež, rodičia s deťmi Pondelok 18:00 - 20:00 Ing. Ján Habardík

 

DETSKÝ KONDIČNÝ KLUB - CVČ Hurbanovo

Deti predškol.veku a 1.roč.ZŠ Pondelok 15:30 - 17:30 Mgr.Viera Györeová, Alžbeta Töltésyová

 

BODYFORM - CVČ Hurbanovo

Mládež a iné osoby Štvrtok 13:30 - 15:30 Mgr.Viera Györeová

 

ZUMBOVÉ TANCE - CVČ Hurbanovo

Mládež Utorok 18:00 - 19:30 Natália Zacharová
Mládež Štvrtok 18:30 - 20:00 Natália Zacharová

 

INTERVAL - KRUHOVÝ TRÉNING - CVČ Hurbanovo

Mládež Štvrtok 16:30 - 18:30 Ingrid Nováková

 

RELAXAČNÉ CVIČENIE - KD nám. Konkolyho Thege č.1, Hurbanovo 

Rodičia a iné osoby Streda 16:30 - 18:00 Adolf Patlevič

 

SENIORSKÉ TANCE I. - KD nám. Konkolyho Thege  č. 1, Hurbanovo

Rodičia a iné osoby Štvrtok 9:30 - 11:30 Bc. Margita Lelovičová

 

SENIORSKÉ TANCE II. - CVČ Hurbanovo

Rodičia a iné osoby Štvrtok 9:30 - 11:30 Adrianna Madarász

Oblasť JAZYKOV

ANGLICKÝ JAZYK - SPŠ stavebná Konkolyho 8,  Hurbanovo 

Mládež Utorok 14:30 - 16:30 Mgr. Katarína Mészárosová

 

ANGLICKÝ JAZYK - CVČ Hurbanovo

Mládež a iné osoby Streda 16:30 - 18:30 Mgr. Katarína Mészárosová

 

SLOVENČINA HRAVO - CVČ Hurbanovo

Žiaci 1.-4. roč. ZŠ maď. Streda 15:30 - 17:30 Alžbeta Töltésyová
Žiaci 1.-4. roč. ZŠ maď. Piatok 15:30 - 17:30 Alžbeta Töltésyová

 

Oblasť SPOLOČENSKÝCH VIED

KARMEN KLUB I. - ŠZŠ s VJM Komárňanská 157 , Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ Utorok 12:00 - 14:30 Alžbeta Töltésyová

 

KARMEN KLUB II. - ŠZŠ s VJM Komárňanská 157 , Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ Streda 12:00 - 14:30 Alžbeta Töltésyová

 

TANEČNO POHYBOVÝ I. ŠZŠ s VJM Komárňanská 157 , Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ Pondelok 12:30 - 14:30 Alžbeta Töltésyová, Mgr. Viera Györeová

 

TANEČNO POHYBOVÝ II. - ŠZŠ s VJM Komárňanská 157 , Hurbanovo

Žiaci 2.- 9.roč. ŠZŠ Štvrtok 12:30 - 14:30 Alžbeta Töltésyová, Mgr. Viera Györeová

 

Oblasť RODIČIA A DETI

BAMBINO KLUB - CVČ Hurbanovo

Deti a rodičia Utorok 9:00 - 12:00 Alžbeta Töltésyová
Deti a rodičia Streda 9:00 - 12:00 Marcel Vereš
Deti a rodičia Štvrtok 9:00 - 12:00 Alžbeta Töltésyová
Deti a rodičia Piatok 9:00 - 12:00 Marcel Vereš