cvchurbanovo

nastenka

o-nas
ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI
 
školský rok 2021/2022


Čo Vás iste
NEMINIE:
a čo tu už
BOLO: 

STAŇ SA NAŠÍM
FANÚŠIKOM AJ TY!
 


A NENECHAJ SI UJSŤ ŽIADNU AKCIU!

 

 

 

 

 


Oznámenie

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú jazykové školy, ZUŠ a CVČ mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022.

. . .

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní
(vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Tlačivá na stiahnutie:
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

. . .

  Oznam podmienok vstupu do priestorov školského zariadenia CVČ - viď. COVID AUTOMAT a ŠKOLSKÝ SEMAFOR
platný od 01.09.2021

. . .

  KURZ ANGLIČTINY
deti, mládež, dospelí

Milé deti, vážení priatelia CVČ !
Ponúkame Vám možnosť naučiť sa s naším kvalifikovaným lektorom anglicky rýchlejšie a zábavnou komunikačnou formou - Callanovou metódou.
Čakáme Vás na prvom informačnom stretnutí v utorok 14. septembra 2021 o 17:00 hodine v učebni AJ.
Tešíme sa na stretnutie s Vami

. . .

  BAMBINO KLUB
Robíme radosť detičkám!

Milé mamičky !
Pozývame Vás do nášho klubu BAMBINO.
Ponúkame Vám klubový priestor pre voľnú zábavu, hry a drobné tvorivé aktivity detí, kde Vy mamičky máte možnosť spoločne stráviť čas, vypiť si spolu kávu alebo čaj a vymeniť si skúsenosti materských radostí a starostí.
Čakáme Vás od 13. septembra 2021

PONDELOK - STREDA - PIATOK od 9:00 do 12:00 hod.

. . .

  PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV
školský rok 2021-22

Milé deti, vážení rodičia !
Predkladáme Vám ponuku záujmovej činnosti na školský rok 2021/2022.
Je pre nás nesmierne dôležité byť jedným z aktérov podieľajúcim sa pri usmerňovaní rozvoja záujmov, formovaní návykov, zdokonaľovania praktických zručností detí a mládeže a ostatných zúčastnených osôb na našich zmysluplných aktivitách. Taktiež je pre nás prioritou vytvárať moderný výchovno-vzdelávací program, ktorý podporuje rozvoj detí a mládeže a prispieva k zavádzaniu nových trendov v práci nášho CVČ.

Zápis do záujmových útvarov - krúžkov a klubov prebieha denne od 2.9.2021 od 8:30 h do 16:00 h.

. . .

LETO 2021 V CVČ HURBANOVO

Vážení rodičia, milé deti !  Ďakujeme, že využívate príležitosť tráviť letné prázdniny 2021 opäť v našom CVČ. Je pre nás potešením, že všetky 4. turnusy letných prázdninových herní sú do posledného miesta obsadené. Ďakujeme za dôveru.  Urobíme všetko preto, aby si Vaše ratolesti mali možnosť čo najkrajšie užiť dni strávené v letných prázdninových herniach 2021 a mali len tie najkrajšie zážitky a spomienky zo spoločne strávených prázdnin v CVČ
S úctou, kolektív CVČ

 r

. . .

DETSKÝ KONDIČNÝ KLUB

Milí rodičia, milé deti !
Pohyb je pre deti a ich správny vývin nesmierne dôležitý ! Doprajte Vašim ratolestiam zdravé trávenie voľného času v Detskom kondičnom klube CVČ Hurbanovo aj v školskom roku 2021/2022
POHYB
- podporuje zdravie Vašich detí a imunitný systém, udržuje telesnú hmotnosť pod kontrolou, deti si športom zlepšujú koordináciu, rovnováhu, vytrvalosť !
- má priaznivý vplyv na psychiku detí a je skvelým pomocníkom proti stresu a únave!
- je vynikajúcim výchovným prostriedkom !
- učí deti pracovať v kolektíve, všeobecná pohybová príprava pomáha zvládnuť základné pohybové zručnosti !
Tešíme sa na Vás milé deti na 1. stretnutí 4. októbra 2021 v sále centra voľného času o 16:00 hodine

 r

. . .

  DETSKÝ KONDIČNÝ KLUB

Pohyb je pre deti mimoriadne dôležitý. Fyzicky aktívne deti sa lepšie vyrovnávajú so stresom, majú silnejšiu imunitu a pevnejšie kosti. Pohyb je pre telo prirodzený, preto sa mu pravidelne venujeme v Detskom kondičnom klube.

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

  STOLNOTENISOVÝ KRÚŽOK PRE DETI ZŠ

Stolný tenis je celoživotným športom a môžete sa pre neho ako športovú aktivitu rozhodnúť kedykoľvek. V rámci spolupráce s FIT - KID PPK Hurbanovo sme otvorili stolnotenisový záujmový krúžok. Na krúžku sa deti naučia základy stolného tenisu, rozvíjajú tenisové znalosti a nadväzujú nové priateľstvá.

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

  SOBOTY PRE DETI

Pozitívna citová atmosféra a dostatočná pozornosť dieťaťu je základ prevencie pred negatívnymi javmi" - v našom CVČ robíme všetko preto, aby v našich obľúbených Sobotách pre deti, trávili Hurbanovské deti zmysluplne svoj voľný čas.

Fotogaléria č. 1 (20.09.), fotogaléria č. 2 (04.09.)

. . .

  KLUB BAMBINO

Obľúbený a stále žiadaný Klub Bambino je už opäť v plnom prúde každý pondelok, stredu a piatok v čase 9:00 - 12:00 hod., kde sa stretáva spoločenstvo mamičiek so svojimi drobcami v našom CVČ s rovnakými radosťami a starosťami. Klub Bambino prináša nezabudnuteľné zážitky, priateľstvá a skúsenosti.
Všetky mamičky so svojimi detičkami ste srdečne vítané

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

  FIT CVC DAY

Pohyb je jednou zo základných činností zdravého ľudského organizmu a pohybové aktivity pre deti nevynímajúc.  Práve preto, sme dnešné dopoludnie venovali predškolákom MŠ Nový Diel nášho mesta. V rámci projektu FIT CVČ DAY si dnes "veľkáši" s nadšením užívali Fit CVČ Day plný športových aktivít. Videli sme neskutočné nadšenie, obrovské chcenie a úžasnú radosť v tvárach všetkých drobcov.

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

  LETNÉ PRÁZDNINOVÉ HERNE (fotogalérie)

Druhý turnus Letnej prázdninovej herne (26.7 - 30.7): pokračujeme ďalším turnusom, výlet do Nitry, relax v Thermal Nesvady, Podunajské múzeum -  výstava hračiek v Zichyho paláci - turistický vláčik, vyhodnoten

Tretí turnus Letnej prázdninovej herne (9.8. - 13.8. 2021): zahájenie, Ekopark Dropie, relax v Thermal Nesvady, prehliadka historického centra Nitry, ukončenie

Štvrtý turnus Letnej prázdninovej herne (23.8.-27.8.2021): tvorivé dielne a stolnotenisový turnaj, vedecko zábavné centrum Atlantis, tanačné a športové aktivity, ukážka hasičskej techniky, rozlúčková opekačka

. . .

  FUNKČNÝ TRÉNING

Funkčný tréning v novom školskom roku opäť odštartoval svoju činnosť.

. . .

  LETNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA
19.-23. júl 2021

Fotogaléria: 1. deň (19.7.), 2. deň (20.7.), 3. deň (21.7.), 4. deň (22.7.), 5. deň (23.7.)

. . .

  SVETOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ-23. jún 2021
Svetový olympijský deň v našom CVČ.

Celý svet oslavuje Olympijský deň 23. júna. Olympijský deň je aj pripomienka významu športu pre zdravie. Hodnoty olympizmu sme si pripomenuli dnes aj my v našom CVČ Hurbanovo s cieľom rozhýbať prítomné deti, ktoré boli veľmi aktívne, súťaživé a podali neskutočné športové výkony vo všetkých športových workshopoch

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

  SENIORSKÉ TANCE - SZENIORTÁNC (10.6.2021)

Stále žiadúce, veľmi obľúbené Seniorské tance - Szeniortánc pod vedením pani Gitky a pani Adriky pomáhajú našim seniorom udržiavať kondíciu, zlepšujú ich rovnováhu, vynikajúci prospešný balančný tréning - záruka skvelej psychohygieny.

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

  OPÄŤ OBLÚBENÉ "SOBOTY PRE DETI" 5.6.2021

Po dlhom čase sme opäť obnovili činnosť a aktivity detí v našich Sobotách. Príjemné prostredie revitalizovaného parku, radostný pohyb detí, mozgový strečing, športové súťaže a pekné počasie sme si dnes spoločne užili.

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.


. . .

MIKULÁŠ NA VÁS NEZABÚDA ANI POČAS PANDÉMIE COVID-19

Mikuláš prichádza do Hurbanova a teší sa na všetky poslušné deti
 


. . .

  ŠTEDRÝ CVČ MIKULÁŠ 2020

Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom, škriatkom a čertom zavítal 5.12.2020 k poslušným deťom v Hurbanove. Nálada bola výborná, detičky prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetku dokážu. Mikulášovi zaspievali a zarecitovali pekné piesne a básne. Za odmenu venoval Mikuláš so svojimi pomocníkmi každému jednému dieťaťu bohatú Mikulášsku nádielku. Deti Mikulášovi prisľúbili, že i naďalej budú poslúchať a dobre sa učiť. V mene CVČ patrí obrovská vďaka za pomoc : pánovi Petrovi Farkasovi - čerpacej stanici F Petrol s.r.o. a Flóre obal Hurbanovo

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

  TU SME DOMA AJ V ČASE KORONAKRÍZY

Vďaka Nitrianskej komunitnej nadácii sme mali možnosť v rámci projektu "TU SME DOMA AJ V ČASE KORONAKRÍZY" zabezpečiť na činnosti v našom CVČ dezinfekčné prostriedky, stojan s dávkovačom na dezinfekciu rúk a iný dôležitý materiál potrebný v čase koronakrízy.
Ešte raz úprimná vďaka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV
2020/21

Zápis a žiadosti v CVČ od 2. septembra 2020, Po-Pia 8.00 - 16.00
 


. . .

Poď zažiť letnú
FUTBALOVÚ ŠKOLU
s CVČ v spolupráci s MŠK Hurbanovo

Kategórie: U9-U11 (roč.: 2010-2015), U13 (roč.: 2008-2009), U15 (roč.: 2006-2007)
 


. . .

Na základe ďalšieho uvoľňovania opatrení  od 15. júna 2020 je naše CVČ opäť v prevádzke. 
 


. . .

DARUJ ŠKOLSKÉ POMÔCKY


Je pre nás veľkým potešením, že sme mohli pomôcť a potešiť našich školákov a ich rodičov. Mali totiž deti možnosť prísť do krásneho prostredia parku a vybrať si školské pomôcky

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

JESENNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ S NAJMENŠÍMI


Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou správneho vývoja detí v predškolskom veku. Práve preto sme na  23.9.2020 pripravili pre škôlkárov nášho mesta športové aktivity spojené s funkčným tréningom.

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY


S deťmi zo Špec. ZŠ s VJM v Hurbanove
V rámci národnej kampane Európsky týždeň mobility sme zorganizovali dňa 17.9.2020 v parku pri CVČ športový deň pre deti zo Špeciálnej základnej školy s vyuč. jazykom maďarským v Hurbanove. Deti si jednotlivé športové disciplíny užívali s veľkým nadšením a entuziazmom pre pohyb.

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA II. - III.

(1. - 5 deň.)


Druhý a tretí turnus našej Letnej prázdninovej herne sme zakončili návštevou Thermal Nesvady

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Ďalšie fotogalérie: LPH II.: 1 2 3 4 5 , LPH III.: 1 2  4 5

. . .

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA I.

(1. - 5 deň.)


Prvý turnus našej Letnej prázdninovej herne sme zakončili návštevou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, chutným obedom v HAM HAM a osviežujúcou zmrzlinou v Adrii

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

PRAVIDELNÉ ŠPORTOVÉ A RELAXAČNÉ AKTIVITY PRE DOSPELÝCH A SENIOROV


Obľúbené cvičenie na fit loptách, cvičenie s gumovými pásmi a rôzne pohybové a relaxačné cviky zamerané pre dospelých a seniorov v našom CVČ

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

JARNÉ PRÁZDNINY V CVČ

  V CVČ prázdninujeme takto - fotogaléria, návšteva Podunajského múzea v Komárne a veselenie v Jumplande - fotogaléria, jarná prázdninová herňa - fotogaléria,  prázdninová streda - fotogaléria, posledný prázdninový deň - fotogaléria

. . .

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 2020


Príjemne strávené nedeľné popoludnie vo veselej spoločnosti s úžasnými maskami a s Jackom Sparrowom

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

MIKULÁŠ V BAMBINE


5. decembra úderom desiatej hodiny navštívil deti v klube Bambino v našom CVČ Mikuláš s anjelom. Na tvárach detí a rodičov vyčarili úsmev, ale aj trochu sĺz. Na úvod anjelik zaspieval všetkým detičkám a ich rodičom krásne vianočné koledy. Mikulášsku nádielku dostalo každé dieťa. Pred odchodom Mikuláša a anjela sa pri tónoch vianočných kolied všetci spoločne zahrali. Rodičia si na chvíľu oddýchli pri perníčkoch, vianočnom pečive, čaji a káve.
Ešte raz, krásne Vianoce všetkým deťom a ich rodičom !

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

SOBOTY PRE DETI


Milé deti !
Tešíme sa na Vás v našich obľúbených Sobotách pre deti, ktoré budú 9. novembra 2019 od 14: 00 hodiny, kedy medzi Vás opäť zavíta Laci Farkas a jeho break dance.

. . .

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ


Centrum voľného času v Hurbanove v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Hurbanove zorganizovalo dňa 30.11.2019 v sále CVČ Zónu bez peňazí.
Úžasní ľudia prišli darovať veci, ktoré už nepotrebujú - šatstvo, obuv, hračky, školské potreby, knihy, funkčnú elektroniku ako aj nový bicykel a súčasne mali možnosť si vybrať pre seba a svojich blízkych potrebné veci.
Súčasťou Zóny bez peňazí bol aj kútik Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Hurbanovo, kde odborný zdravotný personál meral tlak krvi a pulz, vyšetril hladinu cukru v krvi a saturáciu kyslíka.
Počas podujatia mali deti možnosť tvoriť v kreatívnych dieľničkách, a v kútiku "Mysli a poznávaj ako vedec" mohli otestovať svoje vedomosti a šikovnosť.
Ďakujeme všetkých skvelým Hurbanovčanom za podporu tohto charitatívneho podujatia !

Fotogalériu si viete pozrieť na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ A TRÉNING MOZGU SÚČASNE !!!

Milí seniori,
nenechajte si ujsť Seniortanec - tanec pre seniorov, Szenior örömtánc, ktorý môžete aj v tomto školskom roku 2019/2020 navštevovať každý pondelok od 16:30 v KD Hurbanovo a každý štvrtok od 10:00 v sále CVČ.
Klub pracuje pod vedením certifikovaných lektoriek Bc. Margity Lelovičovej a Madarász Adrianny.
Všetkých Vás od 50 do 100 rokov srdečne vítame na úžasných skupinových tancoch.

. . .

DETSKÝ KONDIČNÝ KLUB
pre deti predškolského veku do 5 rokov

Zdravý pohyb s veselým šantením pre deti predškolského veku v našom CVČ už od 7. októbra 2019 o 16:00 hod. Všetky deťúrence srdečne očakávame.

. . .

FLORBAL
v školskom roku 2019/20 od októbra

ponúkame pre chlapcov a dievčatá 3.-4. a 5.-9. roč. ZŠ

. . .

DISKUSNÝ VEČER S ARPÁDOM SOLTÉSZOM
13. novembra 2019 (streda) o 17.00
Kultúrny dom Hurbanovo

Centrum voľného času v Hurbanove Vás pozýva na diskusný večer k 30. výročiu nežnej revolúcie s Arpádom Soltészom, dlhoročným novinárom, momentálne pôsobiacim ako politický komentátor TV JOJ. Je autorom kníh Sviňa a Mäso – Vtedy na východe.

. . .

ZDRAVO A FIT - s florbalom v Hurbanove

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

BEACH VOLEJBAL

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

MDD V CVČ 2019

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

CHÝBA NÁM ČERVENÁ

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

MENGELEHO DIEVČA
beseda s reportérkou a spisovateľkou Veronikou Homolovou Tóthovou

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

JARNÁ PRÁZDNINOVÁ HERŇA 2019

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.

. . .

FOTOGALÉRIA - FLOSS DANCE

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.. . . 

4. FIT CVČ DAY - PRETEKY LEZÚŇOV
#fotogaléria, Kultúrny dom Hurbanovo

Centrum voľného času v Hurbanove usporiadalo 14. septembra 2018 v sobotu, v Kultúrnom domeOrdódyho parku Detský festival zábavy.

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.. . . 

FOTOGALÉRIA - LETNÝ TÁBOR
2018
***
hotel Severka, Zákopčie

Prinášame Vám galériu fotografií z letného tábora, ktorý sa aj tento rok uskutočnil v nádhernom prostredí na Kysuciach.Prvé hodiny v LT na Kysuciach [FOTOALBUM]
Ďalší úžasný táborový deň v Severke [FOTOALBUM]
Posledné chvíle v tábore [FOTOALBUM]Ďakujeme našim sponzorom a partnerom:
Mesto Hurbanovo, Bilfer Trading s.r.o.

. . .

DETSKÝ FESTIVAL ZÁBAVY - MDD 2018
#fotogaléria

Centrum voľného času v Hurbanove usporiadalo aj tento rok dňa 26. mája 2018 v sobotu, v Ordódyho parku Detský festival zábavy.

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.. . . 

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

#fotogaléria 2018

Centrum voľného času v Hurbanove v spolupráci so ZO Slovenský zväz záhradkárov v Bohatej usporiadalo dňa 24. marca 2018 v sobotu v hlavnej sále CVČ Veľkonočné tvorivé dielne.

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.


 

. . . 
 

TRADIČNÝ KARNEVAL CVČ
#fotogaléria 2018

Robot, drak, snehulienka ale aj kostra, piráti či pavúčia žena, červená čiapočka alebo aj Pipi dlhá pančucha. To je len zlomok masiek, ktoré prišli v nedeľu do kultúrneho domu v Hurbanove na rozlúčku s fašiangami 2018. Malí aj veľkí zažili poriadnu zábavu so všetkým, čo k dobrému karnevalu patrí!
 
Prinášame Vám fotogalériu z podujatia. Pozrieť si ju viete na našej Facebook fun page-i, ktorá sa otvorí po kliknutí na obrázok.


Celá fotogaléria >>klikni na obrázok<<

 

<< 1 l 2 >>

 

Copyright © 2004 - 2015
 

______________________

Staň sa naším
fanúšikom aj
TYa nenechaj si ujsť
žiadnu
AKCIU!
______________________


 

Letná prázdninová herňa II.

Letný tábor

Turnaj v beach volejbale

MDD V CVČ 2019


______________________

Staň sa naším
 fanúšikom aj
TY
 


a nenechaj si ujsť
žiadnu
AKCIU!
______________________